REKLAMACIJE

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite Email sa svojim podacima (ime, prezime, telefon i/ili broj porudžbine) na adresu kontakt@konkordijashop.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete Email sa svojim podacima (ime, prezime, telefon i/ili broj porudžbine) na adresu kontakt@konkordijashop.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.