Raspored sahrana i ispraćaja za ponedeljak, 24. jun

Gradsko groblje u Novom Sadu:

• Vladimir (Mirko) Bajić (1954), 9.45
• Ivan (Jelena) Ikić (1948), 10.30
• Gorica (Ivan) Janković (1950), 11.15
• Vinka (Ostoja) Amidžić (1946), 12.00
• Dragica (Nikola) Stanišić (1936), 13.30
• Božidar (Vido) Ivanović (1934), 14.15
• Mladen (Branko) Plačkić (1967), 15.00

Groblje u Bukovcu:

• Stana (Nikola) Miljić (1944), 13.00

Donje Staro groblje u Futogu:

• Branko (Vukoman) Vuković (1947), 13.00

Centralno groblje u Futogu:

• Nada (Sava) Galić (1959), 15.00

Novo groblje u Petrovaradinu:

• Mihajlo (Julka) Vukmirović (1953), 15.00