Raspored sahrana i ispraćaja za četvrtak, 29. februar


Gradsko groblje u Novom Sadu:

• Ljiljana (Vladimir) Lazović (1949), 9.45 (pohrana urne)   

• Verica (Milan) Varga (1938), 10.30

• Grozdana (Dušan) Gojković (1933), 11.15

• Petar (Milorad) Klaparević (1951), 12.00 (ispraćaj)

• Ljiljana (Srećko) Slokar-Bajilo (1983), 12.45

• Obrenija (Radivoj) Popović (1933), 13.30

• Dragica (Dmitar) Ivković (1934), 14.15

• Desanka (Aćim) Starčev (1939), 15.00
 

Novo groblje u Petrovaradinu:

• Ljubomir (Josip) Mikić (1952), 13.00