Kremacija

Krematorijum je otvoren 2004. godine. Rad krematorijuma, kao i uređenje prostora za urne, usaglašeni su sa standardima Evropske Unije.

Kapacitet krematorijuma je  1800 kremacija godišnje. U sklopu ovog objekta je i Dvorana oproštaja za oko 400 osoba, namenjena za oproštaj sa pokojnicima koji se sahranjuju na tradicionalni način, kao i pokojnicima čiji se posmrtni ostaci kremiraju.

 

Poručite iz prodavnice

Podnosilac zahteva se izjašnjava da li će se urna sa pepelom kremiranih posmrtnih ostataka umrlog pohraniti u grob, grobnicu, kolumbarijum, odnosno rozarijum, ili rasuti pepeo na posebno određenom mestu na Gradskom groblju u Novom Sadu – Vrt sećanja.

 

URNA

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog stavlja se odmah po njihovom kremiranju u urnu. Urna je hermetički zatvorena posuda sačinjena od trajnog materijala.

 

KOLUMBARIJUM

Kolumbarijumi imaju oblik zgrada ili zidova sa nišama u koje se stavljaju urne, a svaka niša se obeležava pločom standardnog oblika i veličine na kojoj je ime i prezime umrlog, godina rođenja i godina smrti. Kasete su dimenzija 64 x 64 cm.

 

ROZARIJUM

Rozarijum je posebno uređena zelena površina sa kasetama koje služe za pohranjivanje urni. Svaka kaseta ima ploču standardizovanog oblika i veličine 75 x 75 cm, sa podacima o licu čiji se pepeo nalazi u urni.

 

VRT SEĆANJA

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog može se rasuti u Vrtu sećanja. Podaci o licima čiji je pepeo rasut moraju biti urezani na posebnoj ploči dimezija 75 x 10 cm koja se postavlja na zid u Vrtu sećanja.

Cena kremiranja

 

Kremacija sa ispraćajem: 22.800 RSD

 

Kremacija bez ispraćaja: 12.000 RSD

 

Vrt sećanja i impala pločica: 6.200 RSD

 

Ognjište: 450 RSD mesečno

Nakon određivanja dana kremacije i izvršenja kremacije preduzeće „Konkordija“ će, u pisanoj formi, obavestiti lice podnosioca zahteva za kremiranje o:

–       obavljenoj kremaciji

–       roku u kome je dužan da zakaže pohranjivanje urne i

–       o obavezi prisustva prilikom pohranjivanja urne

 

Ako se lice ne odazove pozivu i ne prisustvuje pohranjivanju urne, preduzeće „Konkordija“ je dužno da urnu čuva najduže šest meseci. Po isteku ovog roka „Konkordija“ će pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog pohraniti u osarijum.

Nije dozvoljeno pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlih ni privremeno ustupiti članovima porodice, srodnicima umrlog ili drugim licima, osim kada pruže dokaz u pisanoj formi da je obezbeđeno grobno mesto za pohranjivanje urne na groblju van teritorije Grada.